lp.logo

Results for 2nd Leon Paul British Sabre Open -. 28/03/2015

LIST

  Poule no 1 V/M Indicator HS
MARCZEWSKA Patrycja Saxon   V V 0 3 0 2/5 -3 13
EINCHCOMB Danielle Camden 0   V 1 2 3 1/5 -11 11
EVANS Sabrina Shakespeares Swords 1 2   0 1 1 0/5 -20 5
DIXON Harriet Oxford University V V V   V V 5/5 18 25
STEER Letitia City V V V 2   2 3/5 3 19
BIELCZYK-MACZYNSKA Ewa Cambridge V V V 4 V   4/5 13 24

  Poule no 2 V/M Indicator HS
FAIRHEAD Helen Camden   V 1 3 V V 3/5 0 19
PLEASANT Bridget Camden 4   3 V V V 3/5 5 22
SANCROFT Jennifer Salle Rollo V V   V V V 5/5 16 25
HUTCHISON Jane Bath Sword V 2 3   V V 3/5 1 20
VRTISKOVA Nikola City 3 3 0 3   4 0/5 -12 13
ELYS Laycy Pegasus Escrime 2 2 2 3 V   1/5 -10 14

  Poule no 3 V/M Indicator HS
RUDENOKA Kristina University Of Aberdeen   3 4 2 2 1 0/5 -13 12
ROBINSON Zoe Camden V   V 2 V V 4/5 12 22
VIKEN Katrine City V 2   2 3 2 1/5 -10 14
RUAUX Emily Rivington Park V V V   V V 5/5 15 25
FRITH Vivien Salle Ursa V 0 V 1   2 2/5 -7 13
GUARINO Michelle Aberdeen City V 0 V 3 V   3/5 3 18

  Poule no 4 V/M Indicator HS
POTTER Emma Stourbridge   1 4 V V V 3/5 4 20
HUTCHISON Jo Camden V   V V V V 5/5 19 25
LOPEZ-COLCLOUGH Chloe Aberdeen City V 2   V 4 V 3/5 3 21
CLANCY Caroline Nlsc 3 1 0   1 4 0/5 -16 9
NG Liz Leon Paul Sabre Academy 2 2 V V   V 3/5 1 19
INGOLDSBY Rebecca Bath Sword 1 0 4 V 3   1/5 -11 13