lp.logo

Results for 4th Leon Paul Men's Foil Open -. 05/11/2016

LIST

  Poule No 1 - Piste No 1 V/M Indicator HS
OSSYRA Matthias  LONDON FENCING CLUB    2 1 0 3 0 2 0.000 -22 8
VALETTI Luca  FCL  V   0 3 2 V 1 0.333 -8 16
OSTACCHINI Glen  SALLE BOSTON  V V   V V V V 1.000 20 30
NERC Michal  LEICESTER FENCING CLUB  V V 4   V 3 4 0.500 4 26
MORT Nicholas  SAXON  V V 0 4   4 V 0.500 0 23
SHEPHERD Benjamin  UNIVERSITY OF LEICESTER FENCING CLUB  V 2 1 V V   3 0.500 -1 21
NICHOLAS Kameron  FIGHTING FIT FENCING  V V 4 V 3 V   0.667 7 27

  Poule No 2 - Piste No 2 V/M Indicator HS
BIRD Harry  SALLE BOSTON    V V V V 1 V 0.833 12 26
EHTESHAMI Ardeshir  LASZLO'S  2   3 V V 2 V 0.500 1 22
DE-ALMEIDA Dominic  FIGHTING FIT FENCING  4 V   V V 4 V 0.667 12 28
JEROME Matthew  SALLE BOSTON  2 3 0   4 1 V 0.167 -13 15
LIVINGSTONE Patrick  SALLE PAUL  0 3 2 V   0 1 0.167 -18 11
MINOTT Kamal  NEWHAM SWORDS  V V V V V   V 1.000 20 30
DEMPSEY Patrick  SAXON  1 0 1 3 V 2   0.167 -14 12

  Poule No 3 - Piste No 3 V/M Indicator HS
MAIFRENI Stefano  LONDON FENCING CLUB    0 0 0 0 0 1 0.000 -29 1
SHARMAN Conor  LOUGHBOROUGH UNI  V   0 V V V V 0.833 12 25
ROBINSON Daniel  HEREFORDSHIRE FENCING CLUB  V V   V 1 V V 0.833 20 26
ABIDOGUN Kola  SALLE BOSTON  V 2 1   2 V V 0.500 4 20
BURN Joshua  COCKS MOORS WOODS  V 2 V V   V V 0.833 16 27
JONES Kenny  FIGHTING FIT FENCING  V 1 0 1 0   4 0.167 -14 11
TERRILL James  LASZLO'S  V 3 0 0 3 V   0.333 -9 16

  Poule No 4 - Piste No 4 V/M Indicator HS
BANKS Joe  SAXON    2 0 V 4 4 1 0.167 -12 16
MITA Charles  SALLE OXON  V   0 1 2 V V 0.500 -3 18
PALLIER Sebastian  FCL  V V   4 V V V 0.833 20 29
ALSHATTI Yaqoub  SALLE PAUL  3 V V   2 V V 0.667 7 25
HEAD Connor  SALLE BOSTON  V V 2 V   V V 0.833 12 27
SERGEN Hilmi  WIMBLEDON FENCING CLUB  V 1 2 3 1   1 0.167 -16 13
CONROY Stephen  NORTHAMPTON  V 3 0 0 1 V   0.333 -8 14

  Poule No 5 - Piste No 5 V/M Indicator HS
BAXTER-ALLEN Cameron  MILLFIELD    V 3 0 2 0 0.200 -14 10
APPLEYARD Joel  NORTHAMPTON  4   2 2 V 2 0.200 -6 15
POWELL Matthew  BIRMINGHAM  V V   V V V 1.000 14 25
WOOLLEY Aidan  FIGHTING FIT FENCING  V V 1   4 V 0.600 7 20
GILMAN John  SALLE BOSTON  V 1 2 V   V 0.600 0 18
CHEW Michael  SALLE PAUL  V V 3 1 2   0.400 -1 16

  Poule No 6 - Piste No 6 V/M Indicator HS
PATRICK Kieran  UNIVERSITY OF LEICESTER FENCING CLUB    3 2 V 0 2 0.200 -12 12
BATES Ben  BATH SWORD  V   1 V V V 0.800 11 21
BIRCH Jai  NEWHAM SWORDS  V V   V V V 1.000 17 25
SACCHI-WILSON Sebastain  FIGHTING FIT FENCING  4 1 2   4 V 0.200 -5 16
MONNET Sebastian  SALLE BOSTON  V 0 3 V   V 0.600 3 18
ANDREWS Ben    V 1 0 1 1   0.200 -14 8

  Poule No 7 - Piste No 7 V/M Indicator HS
MULCAHY Isaac  BATH SWORD    V 1 3 V V 3 0.500 5 22
FROST Alexander  LONDON FENCING CLUB  0   1 0 1 V 0 0.167 -18 7
ELLIKER Daniel  COCKS MOORS WOODS  V V   V V V V 1.000 20 30
DOUGLAS Jack  SALLE HOLYROOD  V V 4   V V V 0.833 15 29
LAVIN Gerard  SALLE BOSTON  1 V 3 2   V V 0.500 -2 21
LI Weiqi  FIGHTING FIT FENCING  1 0 0 1 3   2 0.000 -23 7
CORLETT Thomas  ZFW  V V 1 3 4 V   0.500 3 23

  Poule No 8 - Piste No 8 V/M Indicator HS
RUSSELL Iain  SALLE HOLYROOD    V 2 1 2 V 0.400 -4 15
DEAMER Euan  CRAWLEY SWORD CLUB  2   V 1 V V 0.600 0 18
LOZOVIK Alan  NEWHAM SWORDS  V 3   2 2 V 0.400 -2 17
SCHLINDWEIN Alex  CAMBRIDGE UNIVERSITY  V V V   V V 1.000 15 25
JAMSHIDI Sean  SALLE BOSTON  V 3 V 3   V 0.600 6 21
WILLIAMS Tony  BATH SWORD  2 2 2 3 1   0.000 -15 10

  Poule No 9 - Piste No 9 V/M Indicator HS
FINCH Sam  FIGHTING FIT FENCING    V 1 V V 2 V 0.667 4 23
BERNSTEIN Richard  MILLFIELD  4   2 2 V 4 V 0.333 -6 22
CHARRA Thibault  ACADEMY  V V   V V V V 1.000 19 30
PAGE James  NEWHAM SWORDS  0 V 3   V 4 V 0.500 1 22
BRYSON Louis  DUNBLANE  2 4 0 1   2 4 0.000 -17 13
LEWIS Celyn  CARDIFF  V V 3 V V   V 0.833 10 28
MEDHURST Michael  SALLE BOSTON  3 4 2 3 V 1   0.167 -11 18

  Poule No 10 - Piste No 10 V/M Indicator HS
DI FRANCESCO Hugo  ACADEMY    V V 4 1 V 0 0.500 -3 20
GROSVENOR Owen  PDFA  3   V V 2 4 V 0.500 1 24
PERRIN Camille  SALLE BOSTON  1 3   V 3 4 0 0.167 -13 16
CHENG Vinton  UNIVERSITY OF OXFORD  V 3 4   0 V V 0.500 -5 22
JONES Alexander  SALLE KISS  V V V V   1 V 0.833 13 26
SUDDERICK Felix  ALDERSHOT  4 V V 4 V   V 0.667 8 28
AUSTIN Kiron  NEWHAM SWORDS  V 2 V 4 2 1   0.333 -1 19

  Poule No 11 - Piste No 11 V/M Indicator HS
MACCHIAROLA Alessandro  SALLE BOSTON    1 3 V 2 V 0.400 -4 16
VILJOEN Jacques    V   V V 4 V 0.800 9 24
WILLIAMS Rob  BATH SWORD  V 3   4 V 4 0.400 -1 21
DEVITT Ronnie  CYRANO  3 2 V   3 3 0.200 -8 16
SUMMERBELL Daniel  CAMBRIDGE UNIVERSITY  V V 4 V   4 0.600 4 23
ARCHER Ciaran  NEWHAM SWORDS  2 4 V V V   0.600 0 21