lp.logo

Results for Leon Paul BSC Men's Junior Epee -. 05/07/2014

LIST

  Poule no 1 V/M Indicator HS
CLEWETT David Wingerworth   V 0 0 3 4 1 1/6 -14 13
HARRIS Jamie Dacoram 2   0 2 2 4 2 0/6 -18 12
BEAUMONT Nicholas Krfc V V   V V V V 6/6 21 30
MCGLADE Daniel Brixton V V 3   V V 3 4/6 9 26
JONES Luke Redhill & Reigate V V 1 1   3 2 2/6 -8 17
GIOVANNONE Alessandro Warwick School V V 2 4 V   1 3/6 -4 22
SCHNEIDER Benjamin Abingdon V V 3 V V V   5/6 14 28

  Poule no 2 V/M Indicator HS
KURZ JORDAN Max Haverstock   3 V V V V 1 4/6 3 24
MORRIS George Stockport V   V V 4 V V 5/6 7 29
SHEPHERD Billy Skipton Fencing Club 2 4   3 V 3 V 2/6 -6 22
CURRAN JONES Tomas Brixton 3 4 V   V V 4 3/6 6 26
GIBBON Jan Cardiff 3 V 4 2   V 3 2/6 -2 22
DU PREE-THOMAS Piers Plymouth Fencing Club 3 3 V 0 1   4 1/6 -12 16
STEVENS Joshua Glastonbury Fencing V 3 4 V V4 V   4/6 4 26

  Poule no 3 V/M Indicator HS
CROMIE Conall Truro   3 V 3 4 4 3 1/6 -7 22
HOFFMANN Tom Dingwall V   V V 2 V V 5/6 10 27
CARR David Mad Fencing Meopham 4 2   V 4 3 V 2/6 1 23
LUCAS Tyler Brixton V 3 2   1 1 V 2/6 -7 17
PEPLOW Laurence Krfc V V V V   V V 6/6 15 30
DICKSON Thomas Team Newcastle V 2 V V 3   V 4/6 4 25
STANSFIELD Felix Reading V 2 0 1 1 3   1/6 -16 12

  Poule no 4 V/M Indicator HS
COOK Noah Cads   V V 4 4 2 3 2/6 0 23
STRATH Oliver Exeter 2   0 V V 0 3 2/6 -10 15
BLUCK Martin Cheshire 1 V   4 2 3 4 1/6 -6 19
MYERS Joshua Ops Epee V 3 V   1 2 4 2/6 -8 20
BLACKMORE Noah Rgshw - Dilettante V 2 V V   0 3 3/6 -2 20
GREALEY William Phit Fencing V V V V V   V 6/6 19 30
EDWARDS Alex Redhill & Reigate V V V V V 4   5/6 7 29

  Poule no 5 V/M Indicator HS
ODGERS James Kings Canterbury   V V V 4 4 V 4/6 6 28
WHITELAW Adam Eltham College 4   V V V V V 5/6 14 29
STIGANT Liam Redhill & Reigate 1 1   V 2 2 V 2/6 -11 16
BOYLE Douglas Warwick School 3 4 4   2 4 2 0/6 -11 19
PRIOR Cameron Gravesham V 3 V V   0 3 3/6 -2 21
WORMAN Craig Millfield V 2 V V V   V 5/6 11 27
CUMMINS Ryan Regent 4 0 3 V V 1   2/6 -7 18

  Poule no 6 V/M Indicator HS
NICHOLS Harrison Redhill & Reigate   V V V V V V 6/6 15 30
DULAC Joseph Escrime Academy 2   4 4 1 V 4 1/6 -8 20
REYNOLDS Jake Warwick School 4 V   V4 3 V V 4/6 4 26
COOPER Matthew Wingerworth 1 V 3   2 1 V 2/6 -9 17
SMITH Hugo Kings Canterbury 2 V V V4   1 V 4/6 6 22
HUGHES Andrew Eltham College 3 3 4 V V   V 3/6 7 25
BLACKMORE Seth Rgshw - Dilettante 3 V 1 4 0 1   1/6 -15 14

  Poule no 7 V/M Indicator HS
STUART Jamie Redhill & Reigate   3 2 V 4 V 4 2/6 -3 23
WOODLEY William Millfield V   1 V V V 1 4/6 0 22
DICKINSON Matthew Laszlos V V   V V 4 V 5/6 10 29
WAKE James Hymers College 2 2 4   1 2 1 0/6 -18 12
EDWARDS Theo Ops Epee V 4 3 V   V 2 3/6 3 24
EAST Will Krfc 4 3 V V 1   1 2/6 -7 19
SINCLAIR Aml Brixton V V 4 V V V   5/6 15 29

  Poule no 8 V/M Indicator HS
PECK Harry Brixton   2 1 2 3 4 V 1/6 -10 17
WHELAN Roo Millfield V   V 2 V V V 5/6 8 27
BELOT Antoine Escrime Academy V 3   V 4 V V 4/6 6 27
BOYLE Sam Tsca V V 4   V V V 5/6 9 29
MICHELL Richard West Lancashire V 4 V 3   V V 4/6 4 27
MAY Joseph Team Newcastle V 2 3 4 3   V 2/6 -4 22
BREEDON Joseph Activ8 2 3 3 4 3 2   0/6 -13 17

  Poule no 9 V/M Indicator HS
ANDREWS Tim Plymouth Fencing Club   V4 V V V 2 4/5 2 21
BEGLEY-JONES Murray St Georges College 2   3 4 0 3 0/5 -12 12
SWINBANK Felix Wingerworth 4 V   4 4 4 1/5 -2 21
STIGANT Devlin Redhill & Reigate 4 V V   V V 4/5 7 24
HARVEY Thomas Truro 4 V V 2   V 3/5 4 21
CAFARO Jack Llantwit Major V V V 2 3   3/5 1 20

  Poule no 10 V/M Indicator HS
OFOSU-APPEAH Obuobi Haverstock   2 4 V V V 3/5 7 21
HORNBY Edgar Malvern V4   V 4 V V 4/5 9 23
JORDAN Owen Touche Fencing Club V 3   V V V 4/5 4 23
RUSSELL James Surrey Swords 3 V 3   4 1 1/5 -8 16
ROBINSON Peter Guildford 2 1 3 V   4 1/5 -9 15
HELLINGS Josh Plymouth Fencing Club 0 3 4 V V   2/5 -3 17