lp.logo

Results for Leon Paul BSC Girls' Cadet Epee -. 11/10/2014

LIST

  Poule no 1 V/M Indicator HS
SHEFFIELD Laura Brixton   V4 V V V V 5/5 16 24
BISHOP Catherine Plymouth 3   4 V V 4 2/5 1 21
BERRY Olivia Escrime Academy 3 V   V 3 2 2/5 -2 18
EDWARDS Alys Redhill & Reigate 0 3 1   V 4 1/5 -9 13
BUDDEN Grace Plymouth 1 3 V 2   3 1/5 -9 14
GRIMSHAW Rose Stockport 1 V V V V   4/5 3 21

  Poule no 2 V/M Indicator HS
PRITCHARD Eleanor Brentwood School   1 3 1 0 4 0/5 -16 9
WINAND Eleana Brentwood School V   V 0 2 V 3/5 2 17
SHEATH Ekaterina Club Escrime Winchester V 2   2 1 4 1/5 -9 14
LAWSON Danielle Rgs Worcester V V V   3 V 4/5 15 23
SHEFFIELD Helen Brixton V V V V   V 5/5 16 25
DUTHEIL Guenola Escrime Academy V 2 V 0 3   2/5 -8 15

  Poule no 3 V/M Indicator HS
STEWART Alex West Fife Fencing Club   X 4 1 0 3 0/4 -12 8
JOSEPH Cassidy Escrime Academy S   S S S S forfait1
HIND Ellie Team Newcastle V X   4 V 3 2/4 0 17
HAYNES Georgia Harrogate V X V   2 3 2/4 1 15
MCCORMACK Amelia Ops Epee Club V X 3 V   4 2/4 5 17
JOHNSON Kerrie Plymouth V X V V4 V   4/4 6 19

  Poule no 4 V/M Indicator HS
SIMMS-LYMN Tia Plymouth   V V V V4 V 5/5 16 24
HIDE Amelia Team Newcastle 2   V V V4 3 3/5 4 19
WATKINS Abigail Malvern 2 2   1 4 V 1/5 -4 14
GORDON Emma Cardiff 0 3 V3   2 2 1/5 -11 10
LEVER Rachael Ops Epee Club 1 0 V V   V 3/5 -1 16
LACHINA Veronika St Pauls London 3 V 0 V 3   2/5 -4 16

  Poule no 5 V/M Indicator HS
SUMMERS Charlotte Malvern   V V V V V 5/5 15 25
HIDE Victoria Team Newcastle 1   V V V V 4/5 11 21
JEAL Anna Harrogate 1 1   2 V 4 1/5 -7 13
JEAL Laura Harrogate 0 0 V   3 1 1/5 -13 9
PARMAR Ellie Redhill & Reigate 4 2 0 V   1 1/5 -11 12
KNOWLES Katie Aberdeen City Fencing Club 4 2 V V V   3/5 5 21

  Poule no 6 V/M Indicator HS
PLANT Bethan Millfield   V V V V V 5/5 11 25
EVANS Harriet Brentwood School 2   V3 4 4 2 1/5 -6 15
FARMANFARMAIAN Ariana Brixton 3 1   V 2 0 1/5 -10 11
PARSONS Katie-May Millfield 1 V 3   3 3 1/5 -9 15
HAMILTON Chloe Plymouth 4 V V V   2 3/5 2 21
SPICE Sarah Clfs 4 V V V V   4/5 12 24

  Poule no 7 V/M Indicator HS
BROWN Madeleine Laszlos   V 3 3 V4 V 3/5 8 20
POPLAWSKA Agata Tsca Swords 1   2 V 4 3 1/5 -7 15
POWELL Alexandra Team Melia V V   V V V 5/5 11 25
HEAPS Jasmine Lancashire Sword V4 2 3   V V 3/5 2 19
AL-WAGGA Yasmin Bath Sword Club 2 V 3 3   V 2/5 -3 18
KIPIANI Anastasia Brixton 0 V 3 1 3   1/5 -11 12

  Poule no 8 V/M Indicator HS
HARVEY Sarah Team Newcastle   4 V 3 1 4 1/5 -7 17
DE LIEDEKERKE Larissa Escrime Academy V   V V V V 5/5 12 25
WILLIAMS Charlotte Reading Fencing Club 4 1   0 0 2 0/5 -18 7
BRYSON Kerenza Plymouth V 2 V   V V 4/5 8 22
WOODHOUSE Eliza Malvern V 3 V 4   V 3/5 9 22
OIEN Jacqueline Haverstock V 3 V 2 2   2/5 -4 17

  Poule no 9 V/M Indicator HS
TAYLOR Eleanor Ops Epee Club   4 V V 3 0 2/5 -2 17
HARVIE Eleanor Crawley Swords V   V V 4 3 3/5 5 22
DUDLEY Amelia Bishop Challoner 1 2   3 3 3 0/5 -13 12
HORNBY Odette Malvern 4 2 V   V 4 2/5 -2 20
PALANO Elena Knightsbridge Fencing Club V4 V V 4   4 3/5 2 22
WAKEFIELD Rebecca Herefordshire V V4 V V V   5/5 10 24