lp.logo

Results for Leon Paul Men's Epee Open -. 29/11/2014

LIST

  Poule no 1 V/M Indicator HS
STEINER Adam Gadaksi   V V V 4 V 4 4/6 8 28
WRIGHT Jonathon Oxford University 2   V V 1 V V 4/6 3 23
SAUDRAIS-HOUGH Joseph Escrime Academy 2 3   V 3 4 2 1/6 -10 19
DU PREE-THOMAS Piers Plymouth Fencing Club 4 1 4   0 V V 2/6 -6 19
THOMAS Gareth Tiger Swords V V V V   V V 6/6 16 30
MORRIS Giles Haverstock 2 3 V 2 4   V 2/6 -5 21
STIGANT Liam Redhill & Reigate V 3 V 3 2 2   2/6 -6 20

  Poule no 2 V/M Indicator HS
PRIOR Cameron Gravesham   4 2 2 V V V 3/6 7 23
SELLS Alexander Plymouth Fencing Club V   V V 3 4 2 3/6 -2 24
STURGEON William Haverstock V3 4   2 V V V2 4/6 2 21
HENDERSON Matt Edinburgh Fencing Club V 3 V   V V V 5/6 16 28
DOUGLASS Andy Welwyn & Hatfield 1 V 3 1   3 V 2/6 -7 18
MILLER Will Eastbourne 1 V 3 1 V   V 3/6 -6 20
SHAHRANI Shazamin University Of Sussex 1 V 1 1 2 4   1/6 -10 14

  Poule no 3 V/M Indicator HS
SMITH Conor Bexley   V V V 4 0 V 4/6 6 24
STIGANT Devlin Redhill & Reigate 3   V 2 V 3 4 2/6 -3 22
TODD Glenn Haverstock 1 2   3 V 3 V 2/6 -7 19
WHELAN Roo Millfield 3 V V   V V V 5/6 11 28
ANIES Filip Imperial College V 3 4 2   3 4 1/6 -8 21
HAY Chris Exeter City Fencing Club V V V 4 V   V 5/6 14 29
CROMIE Conall Truro 1 V 2 1 V 1   2/6 -13 15

  Poule no 4 V/M Indicator HS
SANDEMAN Scott Bishop Challoner School   V 2 1 4 1 0 1/6 -15 13
SHARP Alastair Oxford University 3   V 1 V 2 2 2/6 -5 18
WOODLEY William Millfield V 2   3 V 3 V 3/6 3 23
GREALEY William Phit Fencing V V V   4 V V 5/6 15 29
FLEMING-FIDO James Sittingbourne Swords V 1 2 V   V 4 3/6 -5 22
KERNOHAN Hugh Haverstock V V V 2 4   V 4/6 7 26
MOULTON Gavin Streatham V V 1 2 V 3   3/6 0 21

  Poule no 5 V/M Indicator HS
SKINGLE Thomas Haverstock   V 4 4 3 V 2/5 0 21
ARDEN Peter Lansdowne 4   2 V V V 3/5 4 21
FREWIN James Redhill & Reigate V V   V V4 V 5/5 12 24
RICHARDSON Mark Wimbledon V 4 3   V 2 2/5 -4 19
ZIEMBA Michal Warszawianka V 1 2 4   0 1/5 -10 12
BLACKMORE Noah Imperial College 2 2 1 V V   2/5 -2 15

  Poule no 6 V/M Indicator HS
EDWARDS Alex Redhill & Reigate   V 0 3 V 3 3 2/6 -7 19
MEZZANO Pietro Imperial College 3   V V 4 V 3 3/6 -2 25
ROCKS Christopher Shetland Fc V 4   V V V V4 5/6 14 28
DE BURGH Etienne Gadaski V 4 0   4 3 V 2/6 -2 21
AYANWALE Kola Bexley 3 V 2 V   4 2 2/6 -7 21
WHITELAW Adam Eltham College V 4 4 V V   2 3/6 2 25
ZIENTALSKI Mikolaj Warszawianka V V 3 0 V V3   4/6 2 21

  Poule no 7 V/M Indicator HS
O'GORMAN Tom Bishop Challoner School   4 V 2 3 3 1/5 -7 17
HARDING Tim Dream Fencing Club V   1 V V V 4/5 5 21
NASIF Kareem Salle Gadaski 4 V2   2 2 4 1/5 -7 14
ROGUSKI Tomasz Warszawianka V 3 V   V 2 3/5 3 20
NICHOLLS Taran Redhill & Reigate V 4 V 3   V 3/5 5 22
EAMES Pete St Albans V 3 V V 2   3/5 1 20

  Poule no 8 V/M Indicator HS
MARSH Philip Bath Sword   V V V V V 5/5 13 25
MYATT James Pentathlon Gb 2   V V 1 V 3/5 2 18
YAKOVLEV Yuri Brighton & Hove 4 0   V 0 V 2/5 -7 14
IRELAND Jethro Chichester Community Fc 2 4 2   1 4 0/5 -12 13
BEW Kieran Haverstock 3 V V V   V 4/5 13 23
HAZLEWOOD Darryl Frisby Fencers 1 2 4 V 3   1/5 -9 15

  Poule no 9 V/M Indicator HS
STANSFIELD Felix Reading   V4 V 4 4 0 2/5 -4 17
KURZ JORDAN Max Haverstock 3   1 2 V V 2/5 -4 16
SALES Kris Uea 3 V   2 V 2 2/5 -3 17
WEST Howard Ltfc V V V   3 2 3/5 2 20
REES Thomas Imperial College V 3 4 V   2 2/5 -3 19
GROVER Elliott Haverstock V 3 V V V   4/5 12 23

  Poule no 10 V/M Indicator HS
MALLETT Neal Oxford University   3 V V3 V V 4/5 12 21
CLARKE Christopher Haverstock V   V V 4 4 3/5 2 23
DEAN Charlie Truro 0 4   V V V 3/5 2 19
BLACKMORE Seth Rgs High Wycombe 1 4 0   0 1 0/5 -17 6
DOMEK Stephen Eastern 2 V 3 V   V 3/5 2 20
SWAN Alex Brighton & Hove 1 V 4 V 4   2/5 -1 19

  Poule no 11 V/M Indicator HS
DOBIE Nick Swindon   V 3 V V V 4/5 6 23
COLLIGNON Nicolas Uclu Fencing Club 3   2 V V 2 2/5 -1 17
UPCRAFT Alexander Paris Grp V V   V 2 2 3/5 0 19
IRELAND Morys Chichester Community Fc 2 1 4   2 V 1/5 -10 14
BLENCH Toby Haverstock 3 2 V V   V 3/5 3 20
WALTERS Martin Uea 4 V V 4 3   2/5 2 21