lp.logo

Results for British U23 Epee Championships -. 14/03/2015

LIST

  Poule no 1 V/M Indicator HS
AVIS Anthony Durham University   V 4 V 3 V V 4/6 7 27
HOGGINS Joel Lewes Fencing Club 2   1 V 0 2 0 1/6 -17 10
JORDAN Owen Touche V V   3 3 V 4 3/6 1 25
SALLONS Alexander University Of Sussex 3 2 V   1 V 4 2/6 -6 20
CURRAN JONES Tomas Brixton V V V V   V 3 5/6 16 28
BLACKMORE Noah Imperial College Fencing Club 3 V 4 3 0   4 1/6 -8 19
EDWARDS Alex Redhill & Reigate 2 V V V V V   5/6 7 27

  Poule no 2 V/M Indicator HS
SANCHEZ-LETHEM Paul Brixton   3 V V V V 2 4/6 8 25
MORRIS George Stockport V   3 V V 2 2 3/6 1 22
PRIOR Cameron Gravesham 3 V   2 V V 3 3/6 3 23
O'DONOGHUE Odhran Lewes Fencing Club 2 3 V   4 V V 3/6 1 24
BLACKMORE Seth Rgs High Wycombe 0 0 1 V   0 3 1/6 -20 9
EDWARDS Theo Ops Epee 2 V 1 2 V   V 3/6 -1 20
COOPER Matthew Wingerworth V V V 4 V 4   4/6 8 28

  Poule no 3 V/M Indicator HS
SINCLAIR Aml Brixton   V V V V V V 6/6 16 30
MYERS Joshua Ops Epee 4   V V 1 V V 4/6 4 25
DAVID Matthew Reading University 2 4   V 4 3 V 2/6 -3 23
HARRIS Jamie Salle Hadalin 2 0 4   V 1 2 1/6 -15 14
NICHOLS Harrison Redhill & Reigate 2 V V 4   V V 4/6 3 26
WORMAN Craig Millfield 1 4 V V 4   4 2/6 -1 23
BLUCK Martin Cheshire 3 3 2 V 4 V   2/6 -4 22

  Poule no 4 V/M Indicator HS
STANSFIELD Felix Reading   3 1 1 2 1 V 1/6 -14 13
STURGEON William Haverstock V4   4 2 V4 3 V 3/6 -2 22
STUART Jamie Redhill & Reigate V V   2 V 3 V 4/6 8 25
DOBIE Nick Swindon V4 V V4   V 4 V 5/6 10 27
HENDERSON Matt Leon Paul Epee V 3 1 3   V V 3/6 2 22
SCHNEIDER Benjamin Abingdon V V4 V V 2   4 4/6 4 25
TALKS Joshua Team Newcastle 4 4 2 4 2 V   1/6 -8 21

  Poule no 5 V/M Indicator HS
GIOVANNONE Alessandro Warwick   V 4 3 3 3 2 1/6 -9 20
SWINBANK Felix Wingerworth 4   V 3 3 4 1 1/6 -9 20
STIGANT Liam Redhill & Reigate V 4   4 V 2 2 2/6 -6 22
STROUD Edward Cambridge University Fencing Club V V V   V 1 V 5/6 5 26
MILNER Maxton Royal Tunbridge Wells Fencing Club V V 4 4   3 3 2/6 -2 24
HAY Chris Exeter City Fencing Club V V V V V   3 5/6 10 28
PECK Harry Brixton V V V 2 V V   5/6 11 27

  Poule no 6 V/M Indicator HS
FREWIN James Redhill & Reigate   X 3 V V4 V 3/4 7 17
CROMIE Conall Truro Fencing Club A   A A A A abandon1
MCGLADE Daniel Brixton V4 X   3 V V 3/4 6 17
PEPLOW Laurence Cambridge University Fencing Club 2 X V4   V V 3/4 6 16
REYNOLDS Jake Warwick 2 X 1 2   V4 1/4 -8 9
BOYLE Sam Tsca 2 X 3 0 3   0/4 -11 8

  Poule no 7 V/M Indicator HS
KURZ JORDAN Max Haverstock   4 3 0 V 2 1/5 -9 14
STEED Oliver Skipton V   V V V 3 4/5 6 23
CAFARO Jack Llantwit Major F C V 2   0 3 4 1/5 -9 14
EDWARDS Tom Redhill & Reigate V 4 V   V V 4/5 16 24
BEAUMONT Nick Brixton 3 2 V 1   V 2/5 -5 16
STEVENS Josh Glastonbury V V V 2 3   3/5 1 20