lp.logo

Results for London Leon Paul Junior Series Epee -. 21/02/2015

LIST

U13 Boys

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
GRIMSHAW Nicholas Stockport   V 2 3 V 3 3 2/6 -4 21
STEINER Piero Royal Tunbridge Wells Fencing Club 4   V 3 3 2 2 1/6 -7 19
GIBSON Harry Northwich Fencing Club V 2   3 V V 3 3/6 5 23
FOULSHAM Jacob Redhill & Reigate Epee Club V4 V4 V   V V V 6/6 16 28
JACKSON Zachary Plymouth 3 V 1 1   V 3 2/6 -8 18
HAYNES Charles Harrogate V V 0 1 3   4 2/6 -7 18
MAY Oscar Team Newcastle V4 V V 1 V V   5/6 5 25

  Poule no 2 V/M Indicator HS
PECK Angus Touch   2 3 V V V V 4/6 8 25
MAY Toby Team Newcastle V   V V V V V 6/6 18 30
MADAR Alexander Brixton V 1   V 1 3 4 2/6 -7 19
AGRENICH David Haverstock 1 3 3   3 0 V 1/6 -13 15
LANDOLFI Alfonso Southampton Epee Club 2 2 V V   0 V 3/6 -1 19
HOLCROFT Oliver Packwood 2 4 V V V   V 4/6 11 26
TANT Refe Activ8 2 0 V 3 1 2   1/6 -16 13

  Poule no 3 V/M Indicator HS
KEW Ethan Redhill & Reigate Epee Club   V V V 1 V V 5/6 11 26
WESTON George Packwood 4   V 1 3 V V 3/6 -2 23
NOBLE Finlay Frisby Fencers 1 3   1 2 4 V 1/6 -11 16
ASHFORTH Myles Cads 4 V V   V V V 5/6 19 29
JEAL James Harrogate V V V 0   V V 5/6 10 25
MENEGAS Niko Haverstock 0 3 V 2 2   4 1/6 -13 16
FERGUSON William Ops Epee 1 4 2 1 2 V   1/6 -14 15

  Poule no 4 V/M Indicator HS
OWENS Phelim Haverstock   1 2 2 3 1 0/5 -15 9
JONES Aidan Redhill & Reigate Epee Club V   1 V4 2 V3 3/5 -1 15
MARDIN Ismail Knightsbridge Fencing Club V V   V4 3 0 3/5 2 17
CHIKAMORI Shuntaro Packwood V4 3 2   1 4 1/5 -6 14
ZHELYAZKOV Aleks Excalibur V V V V   4 4/5 10 24
GAUGER Noah Swindon V 2 V V V   4/5 10 22

Ranking at the end of the poules

 Rank   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   MAY   Toby   GBR   TEAM NEWCASTLE   6/6   18   30   qualifier 
 2   FOULSHAM   Jacob   GBR   REDHILL & REIGATE EPEE CLUB   6/6   16   28   qualifier 
 3   ASHFORTH   Myles   GBR   CADS   5/6   19   29   qualifier 
 4   KEW   Ethan   GBR   REDHILL & REIGATE EPEE CLUB   5/6   11   26   qualifier 
 5   JEAL   James   GBR   HARROGATE   5/6   10   25   qualifier 
 6   MAY   Oscar   GBR   TEAM NEWCASTLE   5/6   5   25   qualifier 
 7   ZHELYAZKOV   Aleks   GBR   EXCALIBUR   4/5   10   24   qualifier 
 8   GAUGER   Noah   GBR   SWINDON   4/5   10   22   qualifier 
 9   HOLCROFT   Oliver   GBR   PACKWOOD   4/6   11   26   qualifier 
 10   PECK   Angus   GBR   TOUCH   4/6   8   25   qualifier 
 11   MARDIN   Ismail   GBR   KNIGHTSBRIDGE FENCING CLUB   3/5   2   17   qualifier 
 12   JONES   Aidan   GBR   REDHILL & REIGATE EPEE CLUB   3/5   -1   15   qualifier 
 13   GIBSON   Harry   GBR   NORTHWICH FENCING CLUB   3/6   5   23   qualifier 
 14   LANDOLFI   Alfonso   GBR   SOUTHAMPTON EPEE CLUB   3/6   -1   19   qualifier 
 15   WESTON   George   GBR   PACKWOOD   3/6   -2   23   qualifier 
 16   GRIMSHAW   Nicholas   GBR   STOCKPORT   2/6   -4   21   qualifier 
 17   MADAR   Alexander   USA   BRIXTON   2/6   -7   19   qualifier 
 18   HAYNES   Charles   GBR   HARROGATE   2/6   -7   18   qualifier 
 19   JACKSON   Zachary   GBR   PLYMOUTH   2/6   -8   18   qualifier 
 20   CHIKAMORI   Shuntaro   GBR   PACKWOOD   1/5   -6   14   qualifier 
 21   STEINER   Piero   GBR   ROYAL TUNBRIDGE WELLS FENCING CLUB   1/6   -7   19   qualifier 
 22   NOBLE   Finlay   GBR   FRISBY FENCERS   1/6   -11   16   qualifier 
 23   MENEGAS   Niko   GBR   HAVERSTOCK   1/6   -13   16   qualifier 
 24   AGRENICH   David   GBR   HAVERSTOCK   1/6   -13   15   qualifier 
 25   FERGUSON   William   GBR   OPS EPEE   1/6   -14   15   qualifier 
 26   TANT   Refe   GBR   ACTIV8   1/6   -16   13   qualifier 
 27   OWENS   Phelim   GBR   HAVERSTOCK   0/5   -15   9   qualifier 

Tableau of L32

 MAY Toby  Team Newcastle
       MAY Toby
32         
         GRIMSHAW Nicholas
17   MADAR Alexander  Brixton       10/7
       GRIMSHAW Nicholas  
16   GRIMSHAW Nicholas  Stockport     10/0  
           GRIMSHAW Nicholas
 HOLCROFT Oliver  Packwood         4/2
       HOLCROFT Oliver    
24   AGRENICH David  Haverstock     10/5    
         HOLCROFT Oliver  
25   FERGUSON William  Ops Epee       10/9  
       FERGUSON William    
 GAUGER Noah  Swindon     10/8    
             GRIMSHAW Nicholas
 JEAL James  Harrogate           10/9
       JEAL James      
28               
         JONES Aidan    
21   STEINER Piero  Royal Tunbridge Wells Fencing Club       7/6    
       JONES Aidan      
12   JONES Aidan  Redhill & Reigate Epee Club     10/4      
           GIBSON Harry  
13   GIBSON Harry  Northwich Fencing Club         10/9  
       GIBSON Harry      
20   CHIKAMORI Shuntaro  Packwood     10/9      
         GIBSON Harry    
29            10/8    
       KEW Ethan      
 KEW Ethan  Redhill & Reigate Epee Club          
               ASHFORTH Myles
 ASHFORTH Myles  Cads             9/3
       ASHFORTH Myles      
30               
         ASHFORTH Myles    
19   JACKSON Zachary  Plymouth       10/6    
       JACKSON Zachary      
14   LANDOLFI Alfonso  Southampton Epee Club     10/8      
           ASHFORTH Myles  
11   MARDIN Ismail  Knightsbridge Fencing Club         10/4  
       MARDIN Ismail      
22   NOBLE Finlay  Frisby Fencers     10/8      
         MAY Oscar    
27   OWENS Phelim  Haverstock       10/8    
       MAY Oscar      
 MAY Oscar  Team Newcastle     10/1      
             ASHFORTH Myles
 ZHELYAZKOV Aleks  Excalibur           8/7
       ZHELYAZKOV Aleks    
26   TANT Refe  Activ8     10/1    
         PECK Angus  
23   MENEGAS Niko  Haverstock       10/7  
       PECK Angus    
10   PECK Angus  Touch     10/3    
           FOULSHAM Jacob
15   WESTON George  Packwood         10/4
       WESTON George  
18   HAYNES Charles  Harrogate     10/6  
         FOULSHAM Jacob
31            3/1
       FOULSHAM Jacob
 FOULSHAM Jacob  Redhill & Reigate Epee Club    

Overall ranking

 Rank   Name   First name   Country   Club 
 1   ASHFORTH   Myles   GBR   CADS 
 2   GRIMSHAW   Nicholas   GBR   STOCKPORT 
 3   FOULSHAM   Jacob   GBR   REDHILL & REIGATE EPEE CLUB 
 3   GIBSON   Harry   GBR   NORTHWICH FENCING CLUB 
 5   MAY   Oscar   GBR   TEAM NEWCASTLE 
 6   HOLCROFT   Oliver   GBR   PACKWOOD 
 7   PECK   Angus   GBR   TOUCH 
 8   JONES   Aidan   GBR   REDHILL & REIGATE EPEE CLUB 
 9   MAY   Toby   GBR   TEAM NEWCASTLE 
 10   KEW   Ethan   GBR   REDHILL & REIGATE EPEE CLUB 
 11   JEAL   James   GBR   HARROGATE 
 12   ZHELYAZKOV   Aleks   GBR   EXCALIBUR 
 13   MARDIN   Ismail   GBR   KNIGHTSBRIDGE FENCING CLUB 
 14   WESTON   George   GBR   PACKWOOD 
 15   JACKSON   Zachary   GBR   PLYMOUTH 
 16   FERGUSON   William   GBR   OPS EPEE 
 17   GAUGER   Noah   GBR   SWINDON 
 18   LANDOLFI   Alfonso   GBR   SOUTHAMPTON EPEE CLUB 
 19   MADAR   Alexander   USA   BRIXTON 
 20   HAYNES   Charles   GBR   HARROGATE 
 21   CHIKAMORI   Shuntaro   GBR   PACKWOOD 
 22   STEINER   Piero   GBR   ROYAL TUNBRIDGE WELLS FENCING CLUB 
 23   NOBLE   Finlay   GBR   FRISBY FENCERS 
 24   MENEGAS   Niko   GBR   HAVERSTOCK 
 25   AGRENICH   David   GBR   HAVERSTOCK 
 26   TANT   Refe   GBR   ACTIV8 
 27   OWENS   Phelim   GBR   HAVERSTOCK