lp.logo

Results for 3rd Leon Paul Women's Epee Open -. 05/12/2015

LIST

  Poule No 1 - Piste No 2 V/M Indicator HS
FOLLETT Charlie  MALVERN    V V V V 3 V4 0.833 4 27
ONIYE Marg  HAVERSTOCK  4   1 3 V 2 2 0.167 -12 17
FOSU Yasmine  MILLFIELD  4 V   2 V 3 V 0.500 3 24
SUMMERS Francesca  PENTATHLON GB  3 V V   4 2 V 0.500 2 24
HIBBERT Jacqueline  CITY  4 4 1 V   1 V4 0.333 -8 19
POWELL Elisabeth  KENILWORTH SWORD  V V V V V   V 1.000 17 30
RODRIGUEZ CARO Helena  OXFORD UNIVERSITY  3 V 4 2 3 2   0.167 -6 19

  Poule No 2 - Piste No 4 V/M Indicator HS
HENSON Julie  NORFOLK FC    V V V V 2 2 0.667 8 24
KIM Jee Su  U/A  2   V V 2 1 4 0.333 -7 19
UFF Susan  GLOUCESTER  2 2   V 4 2 V 0.333 -6 20
MACKENZIE Maili  PENTATHLON GB  1 4 2   2 2 4 0.000 -15 15
LINDSAY Georgina  EXETER UNIVERSITY FENCING CLUB  1 V V V   V V 0.833 7 26
WAKEFIELD Rebecca  HEREFORD  V V V V 3   V 0.833 16 28
ROWLANDS Helen  LASZLO'S  V V 4 V 3 0   0.500 -3 22

  Poule No 3 - Piste No 8 V/M Indicator HS
HULL Nicola  DREAM FENCING CLUB    V 4 1 V V V 0.667 10 25
CLARKE Heather  WICKFORD FENCING CLUB  2   2 0 V 0 3 0.167 -14 12
THOULESS Helen  STREATHAM  V V   3 V 3 3 0.500 1 24
PLANT Bethan  MILLFIELD  V2 V V   V 4 3 0.667 8 24
KALPAVICIUTE Gabriele  UNIVERSITY OF ESSEX  2 1 2 2   1 1 0.000 -21 9
DE LIEDEKERKE Larissa  ESCRIME ACADEMY  3 V V V V   1 0.667 6 24
SUMMERS Charlotte  PENTATHLON GB  1 V V V V V   0.833 10 26

  Poule No 4 - Piste No 9 V/M Indicator HS
KEPPLER Bronagh  HAVERSTOCK    V 2 V 4 V 0.600 0 21
PIPES Georgia  PENTATHLON GB  4   4 V 2 V 0.400 -3 20
GREETHAM Sadie  HARROGATE  V V   V 2 V 0.800 5 22
MASON Mariette  BEXLEY  3 4 2   V 0 0.200 -10 14
TURLEY Alix  HEREFORD  V V V 4   V 0.800 10 24
CONNER Rachel  LASZLO'S  4 4 4 V 1   0.200 -2 18

  Poule No 5 - Piste No 11 V/M Indicator HS
HOHLBEIN Frauke  NEUSSER SV    V V V V 2 V 0.833 8 27
MAYLE Rebecca  READING FENCING CLUB  0   V V 4 V V4 0.667 5 23
REDDING Megan  UNIVERSITY OF ESSEX  4 3   3 2 V4 V 0.333 -5 21
STEACY Sarah  CRAWLEY SWORD CLUB  2 1 V   0 4 V 0.333 -9 17
SUMMERS Georgina  PENTATHLON GB  4 V V V   V V 0.833 13 29
RUSHBROOK Elizabeth  HAVERSTOCK  V 1 2 V 3   1 0.333 -5 17
ORTEGA Gabriella  CADS  4 3 4 3 2 V2   0.167 -7 18

  Poule No 6 - Piste No 3 V/M Indicator HS
JARROLD Heather  CADS    V3 2 V 4 V 0.600 8 19
SNELLIN Holly  GRAVESHAM  2   0 V 1 1 0.200 -12 9
JEANES Emily  ABINGDON  V3 V   V V 3 0.800 6 21
CARTER Rachel  WIMBLEDON FENCING CLUB  0 3 4   1 2 0.000 -15 10
SCHMOLDT Inga  NEUSSER SV  V V 4 V   3 0.600 6 22
SPENCE Mhairi  PENTATHLON GB  1 V V V V   0.800 7 21

  Poule No 7 - Piste No 5 V/M Indicator HS
PRENTICE Freyja  PENTATHLON GB    V V V V 4 0.800 10 24
STEINER Christine  LONDON FENCING CLUB  0   4 3 V V 0.400 -4 17
VARLEY Jessica  OPS  3 V   4 V 1 0.400 -2 18
LEVIN Charlotte  SAXON  3 V V   V 1 0.600 -1 19
PALANO Elena  KNIGHTSBRIDGE FENCING CLUB  3 2 1 3   2 0.000 -14 11
GUNDRY Jessica  TRURO  V 4 V V V   0.800 11 24