lp.logo

Results for Leon Paul BRC Men's Junior Epee 1 -. 22/09/2018

LIST

 Poule No 1 - 10:15 - Piste No 1  V/M Indicator HS
GIBSON Harry  NORTHWICH    V V V V 2 3 0.667 8 25
DROUIN Maxime  KNIGHTSBRIDGE FENCING CLUB  3   2 3 4 1 1 0.000 -16 14
MORRIS George  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  2 V   V V V V4 0.833 13 26
MITCHELL Jacob  MILLFIELD  1 V 2   V 4 V 0.500 1 22
SOKOLOV Roman  KING'S CANTERBURY  1 V 1 1   2 3 0.167 -16 13
LI Ching Ho  DURHAM UNIVERSITY FENCING CLUB  V V 2 V V   V 0.833 13 27
RANDALL-MORGAN Levi  LEON PAUL EPEE  V V 1 2 V 0   0.500 -3 18

 Poule No 2 - 10:15 - Piste No 2  V/M Indicator HS
TAIWO-WILLIAMS Louis  WINGERWORTH    V V 4 4 V 4 0.500 3 27
DOBSON Philip  ZFC  1   V 3 1 V V 0.500 -1 20
PRATLEY Aedyn  LEON PAUL EPEE  4 0   2 2 1 3 0.000 -18 12
RUSSELL James  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  V V V   V V V 1.000 16 30
FOSTER Nathan  SKIPTON  V V V 2   V 4 0.667 7 26
LAROUSSE Noe  ABINGDON  4 4 V 1 2   V 0.333 -2 21
CALIPA Aurelio  MALVERN HILLS SWORD FENCING CLUB  V 2 V 2 V 2   0.500 -5 21

 Poule No 3 - 10:15 - Piste No 3  V/M Indicator HS
BRADLEY Luke  MILLFIELD    4 2 4 2 V 4 0.167 -7 21
GRIMSHAW Nicholas  LEON PAUL EPEE  V   1 2 1 V V 0.500 -6 19
GAUGER Noah  ABINGDON  V V   4 V2 V V 0.833 10 26
BELL Jack  LASZOL'S  V V V   V V 4 0.833 12 29
JEAL James  WINGERWORTH  V V 1 2   V 4 0.500 5 22
LEVI Renzo  CHELSEA FENCING CLUB  3 3 3 0 2   3 0.000 -16 14
DAN Liam  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  V 3 4 V V V   0.667 2 27

 Poule No 4 - 10:15 - Piste No 4  V/M Indicator HS
BROWN Sebastien  ESCRIME ACADEMY    3 4 V4 4 V V 0.500 7 25
SCOTT PAYNE Edward  LEON PAUL EPEE  V   V V 2 V V 0.833 12 27
BEGLEY-JONES Murray  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  V 4   V V V V 0.833 12 29
BASTON-HALL Harry  ABINGDON  2 3 4   4 V V 0.333 1 23
SHEPHERD Billy  SKIPTON  V V 1 V   V V 0.833 7 26
RICHARDS Marcus  MALVERN HILLS SWORD FENCING CLUB  0 0 2 2 2   3 0.000 -21 9
EVANS Jake  KING'S CANTERBURY  1 0 1 1 2 V   0.167 -18 10

 Poule No 5 - 10:15 - Piste No 5  V/M Indicator HS
GOODWIN Matthew  BRENTWOOD SCHOOL    V 1 2 4 V V 0.500 -3 22
BALLARD Dylan  LEON PAUL EPEE  3   4 V 4 V V 0.500 7 26
WALMSLEY Joseph  MARSHALL FENCING CLUB  V V   V4 2 V4 3 0.667 2 23
KEW Ethan  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  V 1 3   4 V V 0.500 2 23
BELOT Antoine  ESCRIME ACADEMY  V V V V   V3 V 1.000 9 28
SIMPSON George  BRIXTON  4 2 3 1 2   V 0.167 -9 17
ATKINSON Owen  LASZOL'S  3 1 V 4 3 4   0.167 -8 20

 Poule No 6 - 10:15 - Piste No 6  V/M Indicator HS
PALMER Harry  LEICESTER FENCING CLUB    2 0 V V V 2 0.500 -2 19
SELLS Alexander  PLYMOUTH FENCING CLUB  V   4 V V V V 0.833 10 29
HINWOOD James  SHREWSBURY SCHOOL  V V   V 4 V 3 0.667 7 27
COUCHMAN Harry  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  4 4 3   4 V 4 0.167 -3 24
WILSON WAN Neo  FRISBY FENCERS  1 4 V V   V 3 0.500 -2 23
IND Ed  KING'S CANTERBURY  2 1 3 2 2   0 0.000 -20 10
MCKERR Isaac  DUNBLANE FENCING CLUB  V4 3 V V V V   0.833 10 27

 Poule No 7 - 10:15 - Piste No 7  V/M Indicator HS
EAST William  BRIXTON    V V3 V V V 4 0.833 13 27
BUSHBY Max  COBHAM  1   3 0 V 1 3 0.167 -12 13
TANT Refe  ACTIV8  2 V   V 4 4 V 0.500 4 25
YEH George  KING'S CANTERBURY  1 V 3   3 4 V 0.333 -1 21
DU PREE-THOMAS Piers  PLYMOUTH FENCING CLUB  4 0 V V   2 2 0.333 -9 18
TRUUVERT Alexander  LEON PAUL EPEE  1 V V V V   V 0.833 6 26
KAMSTRA Leo  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  V V 2 2 V 4   0.500 -1 23

 Poule No 8 - 10:15 - Piste No 8  V/M Indicator HS
FOULSHAM Jacob  REDHILL REIGATE EPEE CLUB    V V V V 1 V 0.833 8 26
TRIBE Gabriel  ABINGDON  1   2 V V 3 4 0.333 -7 20
OSBORNE Will  EVESHAM  4 V   V 3 4 V 0.500 4 26
CAREY Patrick  MANSFIELD FENCING CLUB  2 3 4   3 4 V 0.167 -8 21
NOBLE Finn  OPS EPEE  2 4 V V   2 3 0.333 -5 21
MORRISON Dylan  EDINBURGH FENCING CLUB  V V V V V   4 0.833 10 29
PILGRIM Oliver  CRAWLEY SWORD  4 V 1 4 V V   0.500 -2 24

 Poule No 9 - 10:15 - Piste No 9  V/M Indicator HS
FERGUSON William  OPS EPEE    2 2 3 V 3 4 0.167 -10 19
BRAZIER Liam  KING'S CANTERBURY  V   0 V 3 3 V 0.500 1 21
MACLENNAN Rob    V V   V V 3 V 0.833 14 28
STEINER Piero  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  V 3 4   3 1 4 0.167 -8 20
BRYSON Adam  DUNBLANE FENCING CLUB  4 V 0 V   0 2 0.333 -7 16
ANDREWS Ben  PLYMOUTH FENCING CLUB  V V V V V2   V 1.000 14 27
WAKE James  HARROGATE  V 0 3 V V 3   0.500 -4 21

 Poule No 10 - 10:15 - Piste No 11  V/M Indicator HS
WILLCOX Joshua  KNIGHTSBRIDGE FENCING CLUB    V 4 V V 4 V 0.667 10 28
KAM Jason  KING'S CANTERBURY  2   3 3 V 2 3 0.167 -10 18
DEGORCE Aurelien  LEON PAUL EPEE  V V   V 3 3 V 0.667 5 26
WHEELER Christopher  LUSO FENCING  0 V 2   V 3 V 0.500 -4 20
RUSSELL Finn  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  4 3 V 4   V V 0.500 0 26
MACPHERSON Steven  PLYMOUTH FENCING CLUB  V V V V 4   V4 0.833 9 28
DE JONGH Jake  ABINGDON  2 V 2 2 4 2   0.167 -10 17

 Poule No 11 - 10:15 - Piste No 10  V/M Indicator HS
MAY Toby  NEWCASTLE FENCING CLUB    V V V 2 V V 3 0.714 3 30
BOYLE Douglas  MALVERN HILLS SWORD FENCING CLUB  4   V 3 V2 V V V 0.714 7 29
STRICKLAND Luca  CHELSEA FENCING CLUB  2 0   0 3 0 V 2 0.143 -21 12
BROOKE Alec  KNIGHTSBRIDGE FENCING CLUB  3 V V   3 4 4 4 0.286 0 28
JONES Hal  BRIXTON  V 1 V V   V V V 0.857 11 31
PANAYOTOV Chavdar  KRFC  4 4 V V 3   V 1 0.429 0 27
WILTON Thomas  ASHFORD SCHOOL PENTATHLON CLUB  4 4 3 V 4 3   1 0.143 -10 24
LEE Max  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  V 3 V V 3 V V   0.714 10 31

 Poule No 12 - 10:15 - Piste No 12  V/M Indicator HS
STIGANT Devlin  BRIXTON    V V 2 2 V V 0.667 -1 24
GOH Joshua  WINGERWORTH  4   4 V V V V 0.667 4 28
BURY Arthur  BATH SWORD  3 V   4 2 V 4 0.333 -5 23
JACKSON Zachary  PLYMOUTH FENCING CLUB  V 4 V   3 V 0 0.500 -3 22
PAUL Dominic  LEON PAUL EPEE  V 4 V V   1 V 0.667 5 25
JONES Luke  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  4 2 4 4 V   1 0.167 -6 20
DON Edward  STOWE SCHOOL  4 4 V V 3 V   0.500 6 26