.
lp.logo

Results for Leon Paul BRC Girls' Cadet Epee -. 16/10/2016

LIST

  Poule No 1 - Piste No 2 V/M Indicator HS
HAYNES Georgia  HARROGATE    V 3 2 V 2 V 0.500 0 22
ZHANG Tiffany  KING'S CANTERBURY  1   3 4 2 1 2 0.000 -15 13
CARON Julia  CHELSEA FENCING CLUB  V V4   4 1 1 V 0.500 -2 20
DUDLEY Amelia  ROYAL TUNBRIDGE WELLS  V V4 V   V 2 V 0.833 8 26
MCCORMACK Maisie  OPS EPEE CLUB  2 V V 3   1 4 0.333 -3 20
SUMMERS Charlotte  LEON PAUL EPEE  V V V V3 V   V 1.000 18 28
BROWN Lily  PLYMOUTH FENCING CLUB  4 V 1 2 V 3   0.333 -6 20

  Poule No 2 - Piste No 4 V/M Indicator HS
FARMANFARMAIAN Ariana  BRIXTON    V V 4 V 2 V 0.667 3 26
SUMMERS Isabella  LEON PAUL EPEE  3   V 2 2 3 V 0.333 -5 20
EDGECLIFFE-JOHNSON Imogen  ALDERSHOT  3 1   3 1 1 3 0.000 -18 12
FOXWELL-MOSS Taylor  PLYMOUTH FENCING CLUB  V V V   3 4 2 0.500 0 24
VINH Elissa  KING'S CANTERBURY  3 V V V   1 1 0.500 -1 20
WILLETT Lulu  BEXLEY  V V V V V   V 1.000 16 30
EDWARDS Alys  REDHILL REIGATE  4 4 V V V 3   0.500 5 26

  Poule No 3 - Piste No 6 V/M Indicator HS
HERRLING Messina  KNIGHTSBRIDGE    4 4 V V V 3 0.500 0 26
PARSONS Katie-May  MILLFIELD  V   4 V 2 V V 0.667 7 26
NOBLE Niamh  OPS EPEE CLUB  V V   V V V 2 0.833 6 27
SYMMS Molly  SKIPTON  4 2 3   2 V 1 0.167 -10 17
HEAPS Hannah  LANCASHIRE SWORD  4 V 4 V   V V 0.667 12 28
AL-QASSAB Pascha  ALDERSHOT  3 0 1 2 2   V 0.167 -15 13
GOLDEN Eve  TEAM NEWCASTLE  V 3 V V 0 3   0.500 0 21

  Poule No 4 - Piste No 8 V/M Indicator HS
FONICIELLO Daisy  EDINBURGH FENCING CLUB    3 V V V 4 V 0.667 11 27
KALIMTGIS Sophia  KNIGHTSBRIDGE  V4   1 V 1 V V 0.667 2 21
LEVER Rachael  OPS EPEE CLUB  2 V4   V 1 V V 0.667 5 22
WONG Megan  KING'S CANTERBURY  2 3 0   1 2 4 0.000 -18 12
HADALIN Henriette  SALLE HADALIN  3 V V V   2 V 0.667 11 25
POWELL Alexandra  KENILWORTH SWORD  V 3 4 V V   V 0.667 8 27
CHUNG-HALPERN Gisela  CHELSEA FENCING CLUB  0 1 2 V 1 1   0.167 -19 10

  Poule No 5 - Piste No 10 V/M Indicator HS
BOYES-HUNTER Daisy  TRURO CLUB    2 V V V V V 0.833 7 27
BLACK Abagael  PLYMOUTH FENCING CLUB  V   3 V 3 3 4 0.333 1 23
TREVETHAN Lottie  MALVERN  1 V4   V 1 3 V 0.500 -4 19
ZHANG Jenny  KING'S CANTERBURY  2 1 4   1 1 1 0.000 -20 10
LOUIS Avery  KNIGHTSBRIDGE  4 V V V   2 4 0.500 5 25
HENDERSON-ROE Maia  CADS  4 V V V V   V 0.833 14 29
TAYLOR Eleanor  SALLE HADALIN  4 V 1 V V 1   0.500 -3 21

  Poule No 6 - Piste No 3 V/M Indicator HS
SIMMONDS Constance  ABINGDON    1 2 V 4 1 0.200 -5 13
CHENNELLS Poppy  TEAM NEWCASTLE  V2   1 V V 3 0.600 -2 16
WATKINS Abigail  MALVERN  V V   V V V 1.000 11 25
KNOWLES Charlotte  MARLBOROUGH  1 3 3   1 1 0.000 -16 9
PARMAR Ellie  REDHILL REIGATE  V 4 4 V   V 0.600 6 23
SPICE Sarah  CRAWLEY SWORDS  V V 4 V 2   0.600 6 21

  Poule No 7 - Piste No 5 V/M Indicator HS
WELLOCK Hannah  SKIPTON    V 3 4 V 3 0.400 0 20
MILES Katy  PLYMOUTH FENCING CLUB  4   V 3 V V 0.600 6 22
DE BOISGELIN Douce  KING'S CANTERBURY  V 3   V V 4 0.600 2 22
OIEN Jacqueline  HAVERSTOCK  V V 4   V 4 0.600 5 23
WILLIAMS Charlotte  READING  1 1 3 1   2 0.000 -17 8
CHUNG-HALPERN Ines  CHELSEA FENCING CLUB  V 2 V V V   0.800 4 22

  Poule No 8 - Piste No 7 V/M Indicator HS
FOSU Yasmine  MILLFIELD    V V 4 V V 0.800 9 24
JEAL Laura  WINGERWORTH  3   1 V V 4 0.400 -1 18
STEWART Alex  WFFC  3 V   V V V 0.800 14 23
WREYFORD Rebecca  PENTATHLON HEREFORD  V 4 0   V 1 0.400 -7 15
LOUIS Josephine  KNIGHTSBRIDGE  1 0 0 3   1 0.000 -20 5
KRZYZANIAK Patrycja  CHELSEA FENCING CLUB  3 V 3 V V   0.600 5 21

  Poule No 9 - Piste No 9 V/M Indicator HS
HOSSAIN Sofia  KINGS SWORDS FENCING CLUB    1 1 4 1 2 0.000 -14 9
GRANT Lucy  WFFC  V3   2 2 1 V 0.400 -2 13
BARNES Rachel  MUCH WENLOCK  V V3   V V3 4 0.800 8 20
SADLER Louise  MALVERN  V V3 2   0 V 0.600 -2 15
MITCHELL Georgina  PLYMOUTH FENCING CLUB  V V 2 V   4 0.600 11 21
COURT Annabel  ESCRIME ACADEMY  V 3 V 1 V   0.600 -1 19

  Poule No 10 - Piste No 11 V/M Indicator HS
SISMANOVIC Alice  MILLFIELD    2 3 3 V 4 0.200 -7 17
AL-WAGGA Yasmin  BATH SWORD CLUB  V   V 4 V 2 0.600 4 21
PALANO Elena  ESCRIME ACADEMY  V 4   V4 V V1 0.800 8 19
HEAPS Jasmine  LANCASHIRE SWORD  V V 3   V V 0.800 9 23
WILLIAMS Emily  READING  4 1 0 3   1 0.000 -14 9
RENHARD Phoebe  SKIPTON  V V 0 0 V3   0.600 0 13