.
lp.logo

Results for 5th Leon Paul Men's Epee Open -. 02/12/2017

LIST

  Poule No 1 - Piste No 3 V/M Indicator HS
SUTTON Bradley  PENTATHLON GB    V 3 V V 4 0.600 3 22
LAKELAND Nicholas  LONDON FENCING CLUB  3   1 4 1 4 0.000 -12 13
BOMBRINI Andrea  LEON PAUL EPEE  V V   4 V V 0.800 12 24
DASH James  QMBL FENCING CLUB  3 V V   V 4 0.600 1 22
MOULTON Gavin  STREATHAM FENCING CLUB  3 V 3 3   V 0.400 0 19
LOWE David  HAVERSTOCK  V V 0 V 3   0.600 -4 18

  Poule No 2 - Piste No 2 V/M Indicator HS
GREALEY William  REDHILL REIGATE EPEE CLUB    V V V V V 1.000 14 25
RICHARDS Huw  HAVERSTOCK  1   3 V V V 0.600 0 19
PAUL Graham  LEON PAUL EPEE  4 V   V V V3 0.800 9 22
BLACKMORE Noah  IMPERIAL COLLEGE FENCING CLUB  3 2 1   0 2 0.000 -17 8
LEITHES Alexander  UCL  1 3 4 V   3 0.200 -4 16
DISHMAN Ben  BATH SWORDS  2 4 0 V V   0.400 -2 16

  Poule No 3 - Piste No 4 V/M Indicator HS
VALLECER Shakespeare  LONDON FENCING CLUB    V 4 4 V 3 0.400 1 21
ROGUSKI Tomasz  KS WARSZAWIANKA  2   V V 4 V 0.600 5 21
TITMUSS Max  LEON PAUL EPEE  V 1   V4 V V 0.800 5 20
LAZZATI Alessandro  HAVERSTOCK  V 2 3   V4 V 0.600 1 19
DOMEK Stephen  NORFOLK  3 V 1 3   V 0.400 -3 17
VEPREV Maksim  HARROGATE FENCING CLUB  V 3 2 2 2   0.200 -9 14

  Poule No 4 - Piste No 5 V/M Indicator HS
BLACKMORE Seth  DILETTANTE    3 0 V V 2 0.400 -7 15
WONG Shu Ching Boris  BRIXTON  V   3 V V 3 0.600 4 21
KURZ JORDAN Max  LEON PAUL EPEE  V V   V V V 1.000 13 25
RYLAND-GASHER Shaine  ARMY  4 3 4   V 1 0.200 -5 17
PALLAS Jonathan  COBHAM  3 1 1 2   1 0.000 -17 8
AVIS Anthony  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  V V 4 V V   0.800 12 24

  Poule No 5 - Piste No 6 V/M Indicator HS
ROBINSON Peter  CAMBRIDGE UNIVERISTY FENCING CLUB    V 2 V V V 0.800 1 22
SHEVELEW David  HAVERSTOCK  4   V V 4 V 0.600 5 23
DEVENPORT Timothy  UNIVERSITY OF LEICESTER  V 3   V V V 0.800 10 23
MASTERSON Brendan  LEON PAUL EPEE  4 3 0   4 V 0.200 -6 16
TAYLOR James  CARDIFF  4 V 4 V   V 0.600 2 23
PINK Simon  ROYAL TUNBRIDGE WELLS  4 2 2 2 3   0.000 -12 13

  Poule No 6 - Piste No 7 V/M Indicator HS
NASIF Kareem  LONDON FENCING CLUB    4 4 V 2 1 0.200 -7 16
JOHNSON Levi  NORTHAMPTON  V   1 4 3 1 0.200 -10 14
BOYLE Sam  LEON PAUL EPEE  V V   V V V 1.000 11 25
HARPER Jamie  BATH SWORDS  3 V 3   3 V4 0.400 -2 18
STIGANT Liam  OXFORD UNIVERSITY  V V 3 V   V 0.800 9 23
JENNINGS Louis  IMPERIAL COLLEGE FENCING CLUB  V V 3 1 1   0.400 -1 15

  Poule No 7 - Piste No 8 V/M Indicator HS
SEALE Alexander  SAXON    2 V 0 V 3 0.400 -6 15
DE BURGH Etienne  LONDON FENCING CLUB  V   V V 4 V3 0.800 5 22
BALBONTIN Roberto  LEON PAUL EPEE  4 4   2 V 4 0.200 -3 19
DALIBARD Valentin  HAVERSTOCK  V 4 V   V 3 0.600 7 22
WILLMOTT Paul  NORTHAMPTON  2 V 2 3   1 0.200 -11 13
ODGERS James  BRIXTON  V 2 V V V   0.800 8 22

  Poule No 8 - Piste No 9 V/M Indicator HS
MAKATSORIS Harris  LEON PAUL EPEE    1 V 1 2 3 0.200 -12 12
BALDUCCI Enrico Lupo Matteo  LONDON FENCING CLUB  V   V V V V 1.000 13 25
ONAY Okan  READING FENCING CLUB  4 4   2 1 0 0.000 -14 11
HAZLEWOOD Darryl  FRISBY FENCERS  V 2 V   4 3 0.400 1 19
STIGANT Devlin  REDHILL REIGATE EPEE CLUB  V 2 V V   V 0.800 6 22
RIAHI Farhad  HAVERSTOCK  V 3 V V 4   0.600 6 22

  Poule No 9 - Piste No 10 V/M Indicator HS
STEINER Adam  LONDON FENCING CLUB    V V 3 4 2 0.400 -2 19
LEAHEY John  APOCALYPSE  3   4 V V V 0.600 2 22
HENDERSON Matt  LEON PAUL EPEE  3 V   1 2 2 0.200 -11 13
RAMSDEN Michael  NORTHAMPTON  V 2 V   2 1 0.400 -4 15
CIAVALDINI Armand  WARWICK UNIVERSITY FENCING CLUB  V 4 V V   3 0.600 4 22
ROACH Tarriq  BRIXTON  V 4 V V V   0.800 11 24

  Poule No 10 - Piste No 11 V/M Indicator HS
BEAUMONT Edward  READING FENCING CLUB    3 V 2 3 V 0.400 -1 18
VALBUZZI Fabio  LANSDOWNE CLUB  V   1 V 1 3 0.400 -7 15
UPCRAFT Alexander  PARIS GRP  0 V   1 V V 0.600 2 16
EDWARDS Alex  ARMY  V 4 V   4 2 0.400 2 20
CROMIE Conall  TRURO  V V 2 V   4 0.600 3 21
PILLAGE Myles  PENTATHLON GB  4 V 1 V V   0.600 1 20